Vägbyggnation, sladdning av vägar, dikesrensning, buskröjning, hyveldikning eller hjälp med andra typer av vägunderhåll?

Vägmaskiner I Skutskär AB är ett entreprenadföretag med vägarbeten som specialitet. Vi erbjuder vägbygge, anläggning av skogsvägar och justering av vägar, men även vägunderhåll både sommar- och vintertid (snöröjning, sandning, grushyvling). Vi gräver även för enskilt avlopp och infiltration.

Våra kunder är framförallt kommuner, företag, och vägföreningar i Uppland, Gästrikland, Hälsingland, Dalarna och Västmanland. Bland våra referenser kan nämnas NCC, Skanska, Stora Enso Skog AB och Korsnäs AB.

I företaget finns lång erfarenhet och stor kunskap. Företaget satsar på att hålla en hög utbildningsnivå och har bland annat genomgått utbildning i Arbete på väg och Räddning på väg.

Vägmaskiner I Skutskär AB har funnits i branschen sedan 2000 och har idag två anställda som professionellt utför arbetet.